0

מנחם צבי קדרי

שם פרטי: מנחם שם משפחה: קדרי

פרופ' מנחם צבי קדרי; מבכירי הפרופסורים לבלשנות העברית בימינו. עוסק בחקר הלשון העברית קרוב ליובל שנים. מחקריו חובקים את כל תקופות הלשון – מן המקרא ועד ללשון ימינו – ועוסקים ברוב ענפי הלשון: תחביר; סמנטיקה; מילונאות ותורת הסגנון. (עניין מרכזי בפועלו המחקרי הוא הנחת היסודות להבנת תהליכי ההתארגנות הפנימית של לשוננו היום). שימש כדיקן הפקולטה למדעי היהדות ; הרוח והחברה בשנים 1975-1971. משנת 1971 הוא חבר האקדמיה ללשון העברית ומשנת 1994 הוא מכהן כסגן הנשיא שלה. פרסם מחקרים וספרים רבים; ביניהם הופיעו בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן; פרשיות בתחביר לשון המקרא (1976); ש"י עגנון רב סגנון (1981); תחביר וסמאנטיקה בעברית שלאחר המקרא; כרך א' (1991); מילון העברית המקראית – אוצר לשון המקרא מאל"ף עד תי"ו (2006). פרופ' מ"צ קדרי הוא חתן פרס ישראל לבלשנות עברית לשנת תשנ"ט.