0

יוסף שורצולד

שם פרטי: יוסף שם משפחה: שורצולד

פרופ' יוסף שורצולד הוא פרופסור חבר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר-אילן; וחוקר במכון לקידום האינטגרציה בחינוך. פרסומיו עוסקים ביחסים בין-אישיים; בשאלות חינוך; ובבעיות מתודולוגיות. הוא מעורב בחקר החינוך הדתי זה כחמש-עשרה שנה.