0

חיים גניזי

שם פרטי: חיים שם משפחה: גניזי

פרופ' חיים גניזי הוא פרופסור אמריטוס במחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן. כתב וערך ספרים אחדים בנושא השואה.