0

דותן גורן

שם פרטי: דותן שם משפחה: גורן

ד"ר דותן גורן עוסק בגאוגרפיה היסטורית-תרבותית. מתמחה בתולדות ההתיישבות היהודית ובמאמצים היהודיים לקניית אחיזה במקומות הקדושים ובאתרים היסטוריים בארץ-ישראל בעת החדשה. משמש עמית מחקר בקתדרה ללימודי תולדות קק"ל ומפעליה באוניברסיטת בר-אילן.