0

גרשון גונטובניק

שם פרטי: גרשון שם משפחה: גונטובניק

ד"ר גרשון גונטובניק הוא שותף במשרד ד"ר י' וינרוט ושות'; ומלמד משפט חוקתי במרכז הבינתחומי (כמרצה אורח) ובמרכז האקדמי כרמל; עיקר פרסומיו המקצועיים עוסק בזכות לתרבות ובמדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית.