0

אליעזר טאובר

שם פרטי: אליעזר שם משפחה: טאובר

פרופ' א ל י ע ז ר ט א ו ב ר; הוא פרופסור חבר לתולדות המזרח התיכון במחלקה להיסטוריה כללית של אוניברסיטת בר-אילן. פרסם ספרים ומאמרים רבים על תולדות התנועות הלאומיות במזרח התיכון ועל צמיחת מדינות ערב המודרניות.