0

אלי גורפינקל

שם פרטי: אלי שם משפחה: גורפינקל דואר אלקטרוני: 9709287@gmail.com

ד"ר אלי גורפינקל מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמכללות נוספות. מחקריו עוסקים בפילוסופיה יהודית של ימי הביניים; והתפרסמו בבמות מדעיות. בין השאר; התרכז הכותב בכתבי הרמב"ם ובפרספקטיבות פרשניות שונות של משנתו; ובתפיסות השונות של עיקרי האמונה.