תגובות לספר
תגובה למאמר 'הכרעה באין רוב לדעה אחת' של איתי ליפשיץ ומרדכי א' שוורץ
תקצירים בעברית - חלקית